Διανυκτερεύσεις: 0

Pricing:

Rooms 10-Apr
30-Apr
01-May
30-Jun
01-Jul
23-Jul
24-Jul
06-Aug
07-Aug
24-Aug
25-Aug
31-Aug
01-Sep
25-Sep
26-Sep
25-Oct
Double Room 28.00 € 30.00 € 35.00 € 40.00 € 42.00 € 38.00 € 30.00 € 28.00 €
Double Studio 30.00 € 35.00 € 43.00 € 43.00 € 45.00 € 43.00 € 35.00 € 30.00 €
Apartment - One bedroom 35.00 € 38.00 € 49.00 € 50.00 € 50.00 € 48.00 € 38.00 € 35.00 €
Apartment - Two bedroom 58.00 € 60.00 € 75.00 € 78.00 € 80.00 € 75.00 € 60.00 € 58.00 €

Prices are per room Included: 13% VAT, 0.5% City tax